Vår ordförande hälsar

Hej alla Hornboringar!

Vi tänker inventera vad vi har i föreningen som är gemensamt och som är till för alla medlemmar. Vi har under åren lånat ut en del grejer som inte alltid kommit tillbaks och många saker förvaras hemma hos medlemmar. Vi ska nu försöka samla alla saker i lämpliga gemensamma förråd istället och skapa en lånelista. Detta för att underlätta för fler medlemmar att låna föreningens grejer.

Vet du med dig att du har saker som tillhör tinget och som borde tillbaka, eller om du är osäker på om något föremål behöver komma tillbaka just nu kontakta Bim Paulson eller Evelina Nicander

Ha en fortsatt trevlig dag!
hälsar Andreas