Sömnad och handarbete

Syträffar

Intresserade medlemmar träffas tre till fyra lördagar per termin i Hamburgsund. Vi lär av varandra, ibland kommer någon och föreläser. Någon gång gör vi studiebesök.

Var och en tar med eget material, matsäck, frågor och funderingar.

Kontaktperson:

Isabelle Falsen via isabelle@falsen.se eller telefon 073 915 59 12