För dig som anmält dig till Ale vikingamarknad

Vill du låna föreningstält måste du vara beredd att dela det med andra medlemmar. För att låna tält kontakta Evelina Nicander antingen via e-post evelinanicander@gmail.com eller via SMS till 070 391 65 16. Tälten hämtas och återlämnas torra och hoppackade vid föreningens förråd utanför Hamburgsund enligt överenskommelse med Evelina.

Var och en ordnar själv ordna sin mat, resa och utrustning. Reseersättning betalas ut till de som är med i någon föreningsaktivitet under helgen. Givetvis samåker vi så mycket som möjligt.

Vår ordförande hälsar

Hej alla Hornboringar!

Den 29/4 är det båt- och by-fix på Hornbore by. Vi tänker i samma veva inventera vad vi har i föreningen som är gemensamt och som är till för alla medlemmar. Vi har under åren lånat ut en del grejer som inte alltid kommit tillbaks och många saker förvaras hemma hos medlemmar. Vi ska nu försöka samla alla saker i lämpliga gemensamma förråd istället och skapa en lånelista. Detta för att underlätta för fler medlemmar att låna föreningens grejer.

Vet du med dig att du har saker som tillhör tinget och som borde tillbaka, eller om du är osäker på om något föremål behöver komma tillbaka just nu kontakta Bim Paulson eller Evelina Nicander. Självklart är det okej att lämna saker innan utsatt datum men den 29/4 är deadline.

Ha en fortsatt trevlig dag!
hälsar Andreas