För dig som anmält dig till Ale vikingamarknad

Vill du låna föreningstält måste du vara beredd att dela det med andra medlemmar. För att låna tält kontakta Evelina Nicander antingen via e-post evelinanicander@gmail.com eller via SMS till 070 391 65 16. Tälten hämtas och återlämnas torra och hoppackade vid föreningens förråd utanför Hamburgsund enligt överenskommelse med Evelina.

Var och en ordnar själv ordna sin mat, resa och utrustning. Reseersättning betalas ut till de som är med i någon föreningsaktivitet under helgen. Givetvis samåker vi så mycket som möjligt.