Marknad 2020 ställs in

Styrelsen och planeringsgruppen har väntat så länge som varit möjligt med att ta ett officiellt beslut om Hornbore Ting skulle bli av eller inte 2020. Detta för att vi ville se om det skulle bli några lättnader i de restriktioner som kommit med Covid-19, som ni vet så finns inte några sådana lättnader i sikte. Läs mer om årets marknad

Hornbore Ting på webben

Hornbore Ting 2017 av Jonas Hultén
Hornbore Ting 2016 av Björn Andreas Bull-Hansen
Hornbore Ting Viking Festival 2016 av Nordinnan
Hornbore Ting 2016 av Arvid Adolfsson
Marching Vikings 2016 av Per Runberg
Familjehelg 2016 av Robert Dahlberg
Hornbore Ting 2015
 av Anders Simonsen
Pilbågetävling 2010 av Mika Viinamäki
Hornbore Ting 2010 av Mika Viinamäki
Teatern 2009 del 1 av pluret46
Teatern 2009 del 2 av pluret46
Hornbore Ting 1993, reportage i TV Fyrstad