Sömnad och handarbete

Syträffar lördag 19 januari, 9 februari, 9 mars och 27 april 2019

Intresserade medlemmar träffas tre till fyra lördagar per termin i Hamburgsund. Vi lär av varandra, ibland kommer någon och föreläser. Någon gång gör vi studiebesök.

Var och en tar med eget material, matsäck, frågor och funderingar. Datum för året hittas under kursinformationen

Kontaktperson:

Isabelle Falsen via isabelle@falsen.se eller telefon 073 915 59 12