Sömnad och handarbete

Syträffar

Intresserade medlemmar träffas tre till fyra dagar per termin i Hamburgsund. Vi lär av varandra, ibland kommer någon och föreläser. Någon gång gör vi studiebesök.

Var och en tar med eget material, matsäck, frågor och funderingar. Datum för året hittas under kursinformationen

Kontaktperson:

Isabelle Falsen via isabelle@falsen.se eller telefon 070 861 07 32