Aktuella uppgifter till vårt medlemsregister?

Är du säker på att föreningen har aktuella uppgifter för dig?
Eller för alla i ditt hushåll? Har nya medlemmar kommit till? Eller flyttat därifrån? Har du lämnat din e-postadress?

De uppgifter du lämnar när du betalar medlemsavgiften förs inte över till medlemsregistret. Det är två separata program som hanteras av olika personer.

Är du osäker, gå gärna in och lämna aktuella uppgifter via webbformuläret
Bättre en gång för mycket än en gång för lite.