Ansökan för handlare 2019

Nu är formuläret för ansökan för handlare öppet. Till information och ansökan

The application for traders are now open. To information and application in English

Meddelande till handlare!
Om du skickat in din anmälan via formuläret på hemsidan eller mailat till marknad@hornboreting.se mellan 26 april och 9 maj har du förmodligen fått ett felmeddelande. Nu är krånglet löst och vi ber er göra en ny anmälan.
Välkomna till vår marknad!

Message to merchants!
If you submitted your application via the form on the website or emailed to marknad@hornboreting.se between April 26 and May 9, you probably received an error message. Now the hassle is resolved and we ask you to make a new application.
Welcome to our market!

Hornbore Ting på webben

Hornbore Ting 2017 av Jonas Hultén
Hornbore Ting 2016 av Björn Andreas Bull-Hansen
Hornbore Ting Viking Festival 2016 av Nordinnan
Hornbore Ting 2016 av Arvid Adolfsson
Marching Vikings 2016 av Per Runberg
Familjehelg 2016 av Robert Dahlberg
Hornbore Ting 2015
 av Anders Simonsen
Pilbågetävling 2010 av Mika Viinamäki
Hornbore Ting 2010 av Mika Viinamäki
Teatern 2009 del 1 av pluret46
Teatern 2009 del 2 av pluret46
Hornbore Ting 1993, reportage i TV Fyrstad