Båtfix 17 april (18 april)

Båtarna behöver tjära och kärlek. Vi träffas i Hornbore By på lördag kl. 10.00

Vi håller oss utomhus med en replängds avstånd. Spara på kindpussarna. Har du mystiska symtom får du gärna stanna hemma. Utöver detta så ta på oömma kläder och packa fika/lunch. Det enda vi bjuder på är båtsmörj och skavsår. Vi jobbar i huvudsak på lördagen, med söndagen som reserv vid behov/intresse. 
Välkomna att hjälpa till!
Kontaktperson: Jonas Hultén via cjonashulten@gmail.com

Hornbore Ting på webben

Hornbore Ting 2017 av Jonas Hultén
Hornbore Ting 2016 av Björn Andreas Bull-Hansen
Hornbore Ting Viking Festival 2016 av Nordinnan
Hornbore Ting 2016 av Arvid Adolfsson
Marching Vikings 2016 av Per Runberg
Familjehelg 2016 av Robert Dahlberg
Hornbore Ting 2015
 av Anders Simonsen
Pilbågetävling 2010 av Mika Viinamäki
Hornbore Ting 2010 av Mika Viinamäki
Teatern 2009 del 1 av pluret46
Teatern 2009 del 2 av pluret46
Hornbore Ting 1993, reportage i TV Fyrstad