Uppgifter till medlemsregistret

Har du flyttat? Har ni blivit fler eller färre i hushållet? Har du lämnat din e-postadress? Eller kanske du inte lämnat dina medlemsuppgifter överhuvudtaget?

Det saknas en del uppgifter i vårt medlemsregister. Enklast är att gå på sidan för medlemskap och fylla i webbformuläret. Där finns även en PDF att skriva ut och posta om du hellre vill göra det.

Syträffar under hösten

Nu är lokalen Ankaret i Hamburgsund bokad för tre träffar under hösten. Vid samtliga tillfällen mellan kl. 10.00 – 15.00. Välkomna både gamla och nya hantverkare!

  • Söndag 11 oktober
  • Lördag 7 november
  • Söndag 22 november

Pandemin är inte över men lokalen är stor och om vi hjälps åt att följa Folkhälsomyndighetens enkla regler så borde vi kunna träffas säkert.

Kontaktperson: Isabelle Falsen via isabelle@falsen.se eller telefon 070 861 07 32.

Hornbore Ting på webben

Hornbore Ting 2017 av Jonas Hultén
Hornbore Ting 2016 av Björn Andreas Bull-Hansen
Hornbore Ting Viking Festival 2016 av Nordinnan
Hornbore Ting 2016 av Arvid Adolfsson
Marching Vikings 2016 av Per Runberg
Familjehelg 2016 av Robert Dahlberg
Hornbore Ting 2015
 av Anders Simonsen
Pilbågetävling 2010 av Mika Viinamäki
Hornbore Ting 2010 av Mika Viinamäki
Teatern 2009 del 1 av pluret46
Teatern 2009 del 2 av pluret46
Hornbore Ting 1993, reportage i TV Fyrstad