Syträffar under våren

Äntligen vågar vi träffas igen. Söndagarna 20/3, 10/4 och 8/5 är lokalen i Hamburgsund bokad. Nya såväl som gamla deltagare hälsas välkomna.
Mer information och kontaktuppgifter hittar du här

Kurs i vävning av broscherade brickband med Marie Wallenberg planeras till den 8 maj om tillräckligt många deltagare finns.
Skynda att anmäla ditt intresse till isabelle@falsen.se

Hornbore Ting på webben

Hornbore Ting 2017 av Jonas Hultén
Hornbore Ting 2016 av Björn Andreas Bull-Hansen
Hornbore Ting Viking Festival 2016 av Nordinnan
Hornbore Ting 2016 av Arvid Adolfsson
Marching Vikings 2016 av Per Runberg
Familjehelg 2016 av Robert Dahlberg
Hornbore Ting 2015
 av Anders Simonsen
Pilbågetävling 2010 av Mika Viinamäki
Hornbore Ting 2010 av Mika Viinamäki
Teatern 2009 del 1 av pluret46
Teatern 2009 del 2 av pluret46
Hornbore Ting 1993, reportage i TV Fyrstad