Syträffar

Söndagarna 22 september, 20 oktober och 17 november

Efter önskemål prövar vi i höst att hålla syträffarna på söndagar. Vi kommer vi att vara i Ankaret som ligger bredvid ICA Skutan i Hamburgsund. Som vanligt håller vi på mellan  kl 10.00 och 15.00.

Information, Isabelle Falsen via isabelle@falsen.se eller SMS 073 915 59 12.
Välkomna alla handarbetssugna och glada medlemmar!!!

Hornbore Ting på webben

Hornbore Ting 2017 av Jonas Hultén
Hornbore Ting 2016 av Björn Andreas Bull-Hansen
Hornbore Ting Viking Festival 2016 av Nordinnan
Hornbore Ting 2016 av Arvid Adolfsson
Marching Vikings 2016 av Per Runberg
Familjehelg 2016 av Robert Dahlberg
Hornbore Ting 2015
 av Anders Simonsen
Pilbågetävling 2010 av Mika Viinamäki
Hornbore Ting 2010 av Mika Viinamäki
Teatern 2009 del 1 av pluret46
Teatern 2009 del 2 av pluret46
Hornbore Ting 1993, reportage i TV Fyrstad