Aktuella uppgifter till vårt medlemsregister?

Är du säker på att föreningen har aktuella uppgifter för dig?
Eller för alla i ditt hushåll? Har nya medlemmar kommit till? Eller flyttat därifrån? Har du lämnat din e-postadress?

De uppgifter du lämnar när du betalar medlemsavgiften förs inte över till medlemsregistret. Det är två separata program som hanteras av olika personer.

Är du osäker, gå gärna in och lämna aktuella uppgifter via webbformuläret
Bättre en gång för mycket än en gång för lite.

Hornbore Ting på webben

Hornbore Ting 2017 av Jonas Hultén
Hornbore Ting 2016 av Björn Andreas Bull-Hansen
Hornbore Ting Viking Festival 2016 av Nordinnan
Hornbore Ting 2016 av Arvid Adolfsson
Marching Vikings 2016 av Per Runberg
Familjehelg 2016 av Robert Dahlberg
Hornbore Ting 2015
 av Anders Simonsen
Pilbågetävling 2010 av Mika Viinamäki
Hornbore Ting 2010 av Mika Viinamäki
Teatern 2009 del 1 av pluret46
Teatern 2009 del 2 av pluret46
Hornbore Ting 1993, reportage i TV Fyrstad