Föreningen

Föreningens syfte är att återuppliva ”Hornbore Ting” och att verka för en social och kulturell samling kring bygdens historia med tyngdpunkt på vikingatid. Bohuslän har under stora delar av historien varit ett gränsland med spännande händelser och vikingatiden är inget undantag. Föreningen är religiöst och politiskt obunden.