Hantering av personuppgifter för handlare och funktionärer

Dataskyddsförordningen GDPR

Enligt den nya skärpta lagen om personuppgiftshantering måste vi vara tydliga med varför vi frågar om uppgifter som kan kopplas till dig som person. Därför kommer här ett förtydligande om varför och hur dina uppgifter sparas och används i syfte att anordna marknaden Hornbore Ting.

Namn: För att veta vem du är och kunna hålla koll på kontakten mellan oss och dig.
Telefonnummer: För att kunna komma i kontakt med dig via telefon.
E-postadress: För att kunna komma i kontakt med dig över e-post.

  • Ditt namn, telefonnummer och e-post hamnar i en deltagarlista (om du kommer med på marknaden) denna lista förvaras som ett Excel-dokument på marknadsansvarigas privata datorer och kommer även skrivas ut för att underlätta organiserandet av marknaden.
  • Ditt telefonnummer kommer sparas på marknadsansvarigas privata telefon(er) i syfte att användas för att underlätta kommunikationen inför och under marknaden.
  • E-posten mellan dig och marknadsansvariga samlas på e-postservern som ägs och behandlas av KustIT www.kustit.se
  • E-post från dig kan komma att vidarebefordras till annan ansvarig inom föreningen. Både till privat e-post och Hornbore Tings info-mail.
  • Din e-post kommer att sparas på marknadsansvarigas privata telefon(er).

Om du av någon anledning inte kan lämna ut dessa uppgifter eller inte vill att de hanteras på detta vis kan vi tyvärr inte godta din ansökan.

Om du tycker att vår hantering av dina personuppgifter är okej är din ansökan välkommen.

Vänliga hälsningar marknadsansvariga