Syträffar under hösten

Nu är lokalen Ankaret i Hamburgsund bokad för tre träffar under hösten. Vid samtliga tillfällen mellan kl. 10.00 – 15.00. Välkomna både gamla och nya hantverkare!

  • Söndag 11 oktober
  • Lördag 7 november
  • Söndag 22 november

Pandemin är inte över men lokalen är stor och om vi hjälps åt att följa Folkhälsomyndighetens enkla regler så borde vi kunna träffas säkert.

Kontaktperson: Isabelle Falsen via isabelle@falsen.se eller telefon 070 861 07 32.