Vi har börjat planera inför tinget 2020!

Vi har inför och under marknaden 2019 prövat ett nytt koncept för hur marknaden har planerats och hur ansvaret varit upplagt. Tidigare har vi haft marknadsansvarig och ordförande som ansvarat för hela marknaden. Detta har fungerat men är ett bristfälligt upplägg om någon av dessa plötsligt inte kan vara med. Därför satte vi till 2019 års planering ihop en ”planeringsgrupp” som bestått av fem personer som tillsammans har haft ansvaret som tidigare legat på ordförande och marknadsansvarig. Vi har alltså haft fem marknadsansvariga. Det har fungerat väldigt bra så vi tänker fortsätta med detta även inför nästa ting. Så vi (styrelsen) undrar om det finns någon där ute som är intresserad av att vara med som huvudarrangörer? Du behöver inte ha erfarenhet från innan. Det viktigaste är att du vill vara med och skapa ännu en fantastisk marknad. Är du sugen på att vara med eller har funderingar kontakta Hannah Stening 0702336268 eller Andreas Johansson 0708393674 Genom att sätta ihop denna grupp (som inte behöver vara styrelsemedlemmar) hoppas vi på att även öppna upp för mer intresse vad gäller styrelsen. Styrelsen har fortfarande det slutliga ansvaret för marknaden Hornbore Ting, godkänner planeringsgrupp och budget. Men kommer nu överlåta utförandet och planerandet till planeringsgruppen. Styrelsen har möte första måndagen i månaderna januari, april, juli, oktober och ett extra möte efter marknaden för utvärdering och planering av nästa planeringsgrupp. Detta betyder att det inte är lika tungt att vara med i styrelsen och möjligheterna att lägga mycket mer energi på anordnandet av kurser, utflykter, föreläsningar, resor, fester, marknadsföring o.s.v. kommer ligga i fokus. Jenny Arthur och Evelina Nicander kommer avgå ur styrelsen vid nästa årsmöte. Det öppnar upp för nya personer att vara med och planera massa roligt för vår förening. Du behöver inte ha erfarenhet från innan. Allt du behöver är en nyfikenhet och viljan att hitta på något roligt! Resten lär du dig på plats. Ta kontakt med valberedningen om du är sugen på att vara med i styrelsen Bim Paulsson bim_paulson@hotmail.com Om du är sugen på mer ansvar men inte riktigt så mycket som styrelsemedlem eller planeringsgrupp innebär, så har vi olika ansvarsområden indelade under stationsansvariga. Vill du veta mer av vad det innebär så kan du kontakta Andreas Johansson 0708393674 eller via info@hornboreting.se Och till alla som känner att ni vill vara med men inte ha ansvar. Kom gärna och var med på något av alla saker vi arrangerar även utöver marknaden.  För mer info, kolla in vår fina hemsida. Hälsningar från styrelsen!